Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

Hatályba lép: 2024.08.16.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Dr. Maczó Edit egyéni vállalkozó által működtetett www.maczoedit.hu honlapon keresztül szolgáltatásokat igénybe vevő, a szolgáltatást megvásárló Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Az ÁSZF a fenti honlapon igénybe vehető valamennyi jogügyletre kiterjed, a www.maczoedit.hu név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, az oldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokra.

Az ÁSZF érvényes 2023. augusztus 1-től visszavonásig. Dr. Maczó Edit egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

Az ÁSZF-ben használt fogalmak tisztázása

Felek: Eladó (Szolgáltató) és Vevő (Ügyfél) együttesen

Szolgáltató: Dr. Maczó Edit egyéni vállalkozó

  • Címe: 2400 Dunaújváros, Kossuth L.u.10. 2/1.
  • Adószáma: 60237671-1-27
  • Bankszámlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-16033542
  • E-mail címe:info@maczoedit.hu
  • Telefonszáma: +36 70 531 96 86

Honlapja: a Szolgáltató honlapja a www.maczoedit.hu weboldal, amely a távollévők közötti kommunikációt és adásvételt lehetővé tévő eszköznek minősül.

Ügyfél: a Szolgáltató honlapján keresztül szolgáltatás vásárlását kezdeményező, a vásárlás elindításával szerződést kötő fogyasztónak nem minősülő személy.

A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáson keresztül hatékony, közvetlenül alkalmazható személyes tanácsadást és egyéb, tanácsadás témájához kapcsolódó anyagokat oszt meg a Szolgáltatás igénybe vevőjével (a továbbiakban: „Ügyfél”). Az ügyfél az adott csomagajánlat kiválasztásával és időpontfoglalásával szándékát fejezi ki az általa kiválasztott szolgáltatás igénybevételére. A szolgáltatások listája megtalálható a „Szolgáltatásaim”, „Kapcsolat” és „Időpontfoglalás” menüpontok alatt.

A szolgáltatás igénybevétele

A szolgáltatás igénybevételére történő szándékot az Ügyfél a Kapcsolat menüpont alatt található időpontfoglalási rendszeren keresztül történő Csomagajánlat kiválasztásával, a teljes nevének, email címének, telefonszámának, számlázási adatainak megadásával és a szolgáltatás díjának online, PayPal rendszeren történő kifizetésével teszi egyértelművé. A kiválasztott szolgáltatás megrendelése a szolgáltatás díjának átutalásával válik véglegessé.  Az Ügyfél személyes adatainak védelmét az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak rögzítik.

Szolgáltatás lemondása

Amennyiben az Ügyfél az általa lefoglalt időpontban az online szolgáltatás megbeszélt felületén nem jelentkezik be, és a szolgáltatást a megbeszélt időpont előtt 48 órával nem mondja le, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató részére a tervezett szolgáltatás díjának 50%-át köteles megfizetni „foglalási költség” címén.

Amennyiben a 48 órán belüli lemondás, illetve az online konzultációról való távolmaradás vis maior esemény miatt következik be (pl.: súlyos betegség, baleset), amely az Ügyfél személyiségi jogait nem sértően képes igazolni, úgy az Ügyfél mentesül a „foglalási költség” megfizetése alól.

Páros konzultáció („Pályatárs” nevű csomagajánlat) lemondása esetében a lemondási idő 24 óra, melynél minden feltétel azonos a személyes szolgáltatás lemondási feltételeivel.

Szerzői jogok

A honlap, a honlapon található szövegek, blogcikkek, bejegyzések, letölthető anyagok, a küldött hírlevelek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Dr. Maczó Edit egyéni vállalkozó.

A Szerző műveiről, szellemi termékeiről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni, saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termékek alapján. A szolgáltatások megrendelésével a megrendelő nem jogosult a termékeket továbbértékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, jogi úton történő kártérítésre kötelezhető.

Változtatás joga és felelősség kizárása

A Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Szerző fenntartja. A Szerző nem garantálja, de törekszik rá, hogy a Művekben naprakész információk szerepeljenek. A Művekből származó személyes tapasztalatokon és meggyőződéseken alapuló információk mások általi felhasználásáért és beválásáért a Szerző nem vállalja a felelősséget.

Adatgyűjtés

Dr. Maczó Edit egyéni vállalkozó honlapján több pontján történik információgyűjtés. A szolgáltatások, termékek megrendeléséhez, letöltéséhez szükséges egyes személyes adatok megadása. Dr. Maczó Edit ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, a termékek letöltéséhez/eléréséhez használja fel, valamint az ügyfelek elektronikus hírközlési úton (MSN, e-mail) történő tájékoztatására használja fel.

Az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatás után piackutatás szempontjából visszajelzés kérése történik Google Forms kérdőív kitöltésével, melyben szereplő információk csak és kizárólag az Ügyfél beleegyezésével történnek megosztásra social media felületeken további ügyfélszerzés céljából.  

Feliratkozás, leiratkozás

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes. A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet. Feliratkozó hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein. Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését. Nem szerepel leiratkozási link a szolgáltatásrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben (ezek ugyanis egyszeri üzenetek).

Vásárlás, szolgáltatás megrendelése

A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Dr. Maczó Edit egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet. A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

Szolgáltatás megrendelésének feltételei

A kiválasztott szolgáltatás megrendelését követően email-ben kap Megrendelő értesítést arról, hogy Dr. Maczó Edit egyéni vállalkozó a megrendelését fogadta. A szerződés megkötése a szolgáltatás megrendelésének leadásával Dr. Maczó Edit egyéni vállalkozóval történik. A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, alanyi mentesség miatt ÁFA-t nem tartalmaznak. A megrendelés után a számla a teljes összegről 4-8 munkanapon belül elektronikus úton e-mailben kerül kiküldésre. A www.maczoedit.hu honlap Időpontfoglaló űrlapjának kitöltésével és a „Befejezés” gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

Fizetési feltételek

A www.maczoedit.hu honlapon az alábbi fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre:

  1. Bankkártya vagy Barion egyenleg

A Barion bármely e-mail-címmel rendelkező vállalkozás vagy magánszemély számára lehetővé teszi a kifizetések biztonságos, kényelmes és költséghatékony online küldését és fogadását.  

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A bankkártya adataihoz tehát Dr. Maczó Edit e.v. nem fér hozzá, nem tárolja és nem is él vissza velük.

  1. Banki utalás

A megrendelést követően egy megrendelés utáni visszaigazoló emailben küldjük el a fizetés pontos adatait. Utalás esetében a szolgáltatásra való bejelentkezés csak a szolgáltatás pontos összegének beérkezése után lehetséges. Az összeget az alábbi bankszámlára kérjük utalni:

11600006-00000000-16033542 (Erste Bank) Dr. Maczó Edit 

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a Barion nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (Barion) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

 Az elállás joga

A Megrendelő jogosult a szolgáltatás vásárlásától 14 napon belül elállni és a szolgáltatást lemondani. Ez esetben a Megrendelő 14 napon belül visszakapja a termék árának teljes összegét.

A Megrendelő elveszti az elállás jogát, amennyiben a szolgáltatást már bármilyen formában igénybe vette. Ha tehát már 1 alkalommal részt vett a konzultáción, Szolgáltatónak nem kötelessége elállás esetén az igénybe vett szolgáltatás díjának kifizetése, bármilyen részarányos díj visszafizetése.

Akciók, időszakos ajánlatok

Dr. Maczó Edit egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokra, letölthető anyagokra bizonyos időszakonként árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

A 14 napos elállási határidő után befizetett összeget nem térítünk vissza.

Dr. Maczó Edit egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.

Az ajándékok nem válthatók pénzre.

Egyéb rendelkezések

Jelen tartalommal az Általános Szerződési Feltételek 2023. augusztus 1-jétől hatályosak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Ügyfél elfogadja a módosított feltételeket, amennyiben annak hatálybalépése után belép a rendszerbe.

Utolsó módosítás: 2023. augusztus 1.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

Scroll to Top