Barion Pixel

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Hatályba lép: 2023.08.16.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően Csikósné Maczó Edit egyéni vállalkozó (székhely: 2400 Dunaújváros, Kossuth L.u.10., adószám: 60237671-1-27) az alábbi tájékoztatást nyújtja az általa üzemeltetett www.maczoedit.hu weboldallal (továbbiakban: weboldal) kapcsolatosan folytatott adatkezelésről.

1. Az Adatkezelési tájékoztató célja, általános adatkezelési alapelvek

Dr. Maczó Edit egyéni vállalkozó (székhely: 2400 Dunaújváros, Kossuth L.u.10., adószám: 60237671-1-27) – Adatkezelő – a www.maczoedit.hu weboldalon keresztül történő online kapcsolatfelvétellel kapcsolatban kezeli a megkeresést kezdeményezők személyes adatait, kizárólag a szolgáltatás igénybevételének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos részletek megbeszélésének (pl. időpontegyeztetés, találkozás formája) érdekében.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a szolgáltatást igénybe vevőknek a weboldalon kezelt személyes adatait. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Az adatkezelési hozzájárulásokat évente felülvizsgáljuk a jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

A megrendelő a weboldal használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a weboldalon nem kérhet szolgáltatást, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így a szolgáltatást igénybe vevő szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért a szolgáltatást kérő személy tartozik felelősséggel.

2. Az Adatkezelő adatai

Dr. Maczó Edit egyéni vállalkozó

Székhelye: 2400 Dunaújváros, Kossuth L.u.10.2/1.

Adószáma: 60237671-1-27

Bankszámlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-16033542

Telephelye: 2400 Dunaújváros, Kossuth L.u.10.2/1.

Levelezési címe: 2400 Dunaújváros, Kossuth L.u.10.2/1.

Telefon: +36 70 531 9686

Elektronikus levelezési címe: info@maczoedit.hu

3. Az érintettek köre

A www.maczoedit.hu weboldalról szolgáltatást megrendelők.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama tevékenységenként

Az adatgyűjtés, -kezelés célja a szolgáltatás igénybevételének feldolgozása, rögzítése, valamint az összes ezzel kapcsolatos kommunikáció (e-mail, telefon, stb.) lebonyolítása. Ezen belül különösen:

A beérkező szolgáltatásra vonatkozó megrendelés feldolgozása

 • az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
 • az adatkezelés célja: a szerződés teljesítése
 • az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéséig terjed

A szolgáltatással kapcsolatos e-mail kommunikáció során kezelt adatok

 • az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont);
 • az adatkezelés célja: Adatkezelő információs e-mail útján tájékoztatja a megrendelőt;
 • az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e célból felvett személyes adatokat, amíg az e-mail útján az érintettet tájékoztatni kívánja.

A számla kiállítása

 • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont);
 • az adatkezelés célja: az adatkezelés a teljesítést tartalmazó számla kiállítása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik;
 • az adatkezelés időtartama: számviteli törvényben meghatározott határidőig.

Hozzájárulással kapcsolatos adatok kezelése

 • az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont);
 • az adatkezelés célja: a szolgáltatás-megrendelés során az informatikai rendszer eltárolja az önkéntes hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében;
 • az adatkezelés időtartama: a hozzájárulást követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig).

4. A kezelt adatok köre

A weboldalon történő kapcsolatfelvételhez nem szükséges regisztráció.

A kapcsolatfelvételhez szükséges adatok

Név

Elérhetőség (e-mail)

Számlázási cím (irányítószám, település, utca név, házszám, emelet, ajtó).

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A szolgáltatást megrendelő adatai megadásával, valamint hírlevélre történő feliratkozása esetén kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja a megrendelőt, hogy a szolgáltatás megrendelésének teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha a megrendelő az adatait az Adatkezelő részére megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.

A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a megrendelő személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Ez alól kivételt képez a PayPal rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetés, amikor a megrendelés véglegesítéséhez és a megrendelt termék kifizetéséhez szükséges adatok átkerülnek a PayPal biztonságos rendszerébe. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az info@maczoedit.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa Dr. Maczó Edit egyéni vállalkozó.

5. Sütik, közösségi média, Google Analytics

A www.maczoedit.hu weboldal ún. sütiket használ. A sütik kis méretű fájlok, melyek a böngészéshez használt készülékekkel (pl. számítógép, okostelefon) kapcsolatos sajátos információk tárolására szolgálnak. A sütikben foglalt információk hirdetési és statisztikai célokra, valamint arra használatosak, hogy weboldal az egyéni igényeknek megfelelően alakítható legyen. A sütik beállítását böngészőjében megváltoztathatja. Amennyiben a beállítások változatlanul maradnak, akkor a sütik a készüléken mentésre kerülnek. A sütik beállításainak megváltoztatása korlátozhatja a weboldal funkcionalitását.

Facebook kapcsolat: oldalam Facebook kapcsolatot tartalmaz (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Ezt a kapcsolatot a Facebook logó jelzi. Rákattintva azonnal Facebook profilomra léphet. Ekkor a Facebook azonnal tudja, hogy oldalamat az Ön IP címéről kereste fel. Ha olyankor látogat el a weboldalamra, amikor be van jelentkezve Facebook profiljába, akkor a Facebook feljegyzi a látogatását. Ha nincs is bejelentkezve, a Facebook akkor is megszerzi az IP címmel kapcsolatos információt.

A Facebookkal kapcsolatos Adatvédelmi nyilatkozat közvetlenül a Facebooktól tájékozódjon, vagy ellenőrizze a Facebook Adatvédelmi nyilatkozatát a https://www.facebook.com/about/privacy/ linken.

Instagram kapcsolat: weboldalamon az Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram”) közösségi háló pluginjait is használjuk. Az Instagram plugint az oldalamon található „Instagram” gomb jelzi.

Ha az Instagram fiókjába bejelentkezve rákattint az „Instagram” gombra, oldalam tartalmát belinkelheti az Instagram profiljához. További információ az Instagram adatvédelmi nyilatkozatában található: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn kapcsolat: a weboldala a LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA („LinkedIn”) közösségi háló pluginjait is használjuk. A LinkedIn plugint az oldalamon található „LinkedIn” gomb jelzi.

Ha a LinkedIn fiókjába bejelentkezve rákattint a „LinkedIn” gombra, oldalam tartalmát belinkelheti a LinkedIn profiljához. További információ a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában található: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

A Google Analytics adatvédelmi politikája: weboldalam a Google Ind. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountai View, CA 94043 USA”) web szolgáltatás elemző mechanizmusát használja. Google Analytics, Google Dupla kattintás és Google Tag Manager. Google Analytics, Google Dupla kattintás és Google Tag Manager sütiket használ a weboldal használatának elemzésére. A sütik által gyűjtött információk a Google szerverre kerülnek, ott archíválódnak.

Ha a weboldal használatakor aktiválja az IP anonimizálást, akkor felhasználói IP címét a Google rövidíti. Vonatkozik ez az Európai Unió tagállamokra és az Európai Gazdasági Térség Megállapodásában felsorolt más országokra. Az USA Google szerverére csak speciális esetekben jut el a teljes IP cím, ahol azután rövidítésre kerül. Ennélfogva weboldalunkon aktív az IP cím anonimizálás. A weboldal működtetőjének kérésére Google a begyűjtött információt a weboldal használatának elemzésére használja és beszámolókat készít a weboldal használatáról és az Internet használattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokról. A Felhasználói böngésző által közölt IP cím a Google Analitikában nem együtt kerül tárolásra a többi Google adattal.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

Kizárólag a weboldal üzemeltetője jogosult a személyes adatok megismerésére.

7. A szolgáltatást igénybe vevő jogai, jogérvényesítés

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. kiigazítás joga (amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása);
 3. törlés joga (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. az adat kezelésének korlátozása;
 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. személyes adatok harmadik személy szolgáltató számára történő átadásának engedése, vagy ennek megtiltása;
 7. bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;
 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha a szolgáltatást megrendelő korábban megkeresést küldött el, akkor az elküldés pillanatában az általa megadott érvényes adatok csatolásra kerültek. A megrendelő a megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a kérelmező kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Ha kérelem esetén a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat panaszával az alábbi elérhetőségek egyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Törvényben meghatározott hatóságok (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság stb.), valamint jogszabály felhatalmazása alapján más szerveknek történő tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Amennyiben az igénylő hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Jelen tájékoztató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról;

– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

– 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.).

Scroll to Top